Tư vấn, cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh nhà hàng Pizza 4P’s  tại tòa nhà : Lotte Center Hanoi

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh nhà hàng Pizza 4P’s  tại tòa nhà : Lotte Center Hanoi

Tính chất công trình đặc thù, Anh em kỹ thuật phải thi công xuyên màn đêm