Trung Chính Audio thi công hệ thống âm thanh phòng hộp hội thảo, âm thanh Tòa nhà : Tỉnh Hà Tĩnh

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Trung Chính Audio thi công hệ thống âm thanh phòng hộp hội thảo, âm thanh Tòa nhà : Tỉnh Hà Tĩnh

ÂM THANH PHÒNG KHÁNH TIẾT

  1. A-2240 Tăng âm liền mixer 240 W
  2. BS-1030B Loa hộp treo tường BS-1030B
  3. WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
  4. TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
  5. TS-901 Máy chủ tịch không dây TS-901
  6. TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
  7. TS-905 Bộ thu phát hồng ngoại TS-905
  8. BC-900 Bộ sạc pin
  9. BP-900 Pin sạc Lithilum

ÂM THANH PHÒNG BAN CHẤP HÀNH

1 TS-918 Bộ giao tiếp hội thảo
2 TS-912 Máy đại biểu TOA TS-912
3 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
4 TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
5 TS-901 Máy chủ tịch không dây TS-901
6 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
7 TS-905 Bộ thu phát hồng ngoại TS-905
8 BC-900 Bộ sạc pin
9 BP-900 Pin sạc Lithilum
10 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
11 TZ-206B Loa cột treo tường 20W
12 A-2120 Tăng âm liền mixer 120W
13 TX1122@L Loa thùng TX1122
14 CP4000S 230V Cục đẩy công suất CP4000S 230V
15 MG12XU Bàn trộn tín hiệu MG12XU

ÂM THANH PHÒNG TRỰC TUYẾN

1 TS-910 Thiết bị trung tâm TS-910
2 TS-911 Máy chủ tịch TOA TS-911
3 TS-912 Máy đại biểu TOA TS-912
4 TS-904 Cần micro hội thảo TS-904
5 YR-780-10M Dây cáp hội thảo 10M
6 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay
7 A-1360MK2 Tăng âm liền mixer A-1360MK2
8 TZ-206B Loa cột treo tường 20W
ÂM THANH PHÒNG TRUYỀN THỐNG
1 A-2240 Tăng âm liền mixer A-2240
2 BS-1030B Loa hộp treo tường BS-1030
3 MG10XU Bàn trộn tín hiệu MG10XU
4 WS-5225 Bộ micro không dây cầm tay