Trung Chính Audio – Cung cấp, thi công toàn bộ gói thầu âm thanh tại: Tỉnh ủy Thanh Hóa

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Chủ đầu tư: Tỉnh ủy Thanh Hóa
Số 04 Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa

Nhà thầu: TCA – Trung Chính Audio