Hệ thống âm thanh phòng họp hội trường: UBND thị xã Cai Lậy

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp giải pháp âm thanh phòng họp kết hợp hội trường cho UBND thị xã Cai Lậy

Hệ thống thiết bị

  • Loa cột 24W Bosch LA1-UW24-L1
  • Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số Yamaha TF-1
  • Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CURD
  • Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài Bosch CCSD-DL-EU
  • Micro không dây TOA WT-5810 + WM5225
  • Micro không dây cổ ngỗng JTS IN64R+IN64TB+ST850
  • Tăng âm liền mixer 240W Toa A-2240 II
  • Dây cáp hội thảo 10m Bosch LBB4116/10
  • Dây loa Soundking SPM-255 Pro