Hệ thống âm thanh hội trường, phòng họp, thông báo tại: Trường Đại học Hà Tĩnh – Ha Tinh University

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống âm thanh hội trường, phòng họp, thông báo tại: Trường Đại học Hà Tĩnh – Ha Tinh University


Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.