Hệ thống âm thanh giảng đường trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Đại chỉ lắp đặt : Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3

Lắp đặt hệ thống âm thanh giảng đường

Hình ảnh thực tế :

am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-001 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-003 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-004 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-005 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-006 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-007 am-thanh-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-quan-3-008

Be the first to comment

Leave a Reply