TCA – Trung Chính Audio lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-690: Huyện Ủy – HĐND – UBND Huyện Nam Trực

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA – Trung Chính Audio lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo TOA TS-690: Huyện Ủy – HĐND – UBND Huyện Nam Trực

Địa chỉ: Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

https://tca.vn/thiet-bi-hoi-thao-trung-tam-toa-ts-690-as/

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-690-AS
Máy chủ tịch TOA TS-691
Máy đại biểu TOA TS-692
Micro hội thảo cần dài TOA TS-904