TCA – Trung Chính Audio cung cấp, thi công HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA – Trung Chính Audio

Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống

  • Màn hình led
  • Hệ thống âm thanh
  • Hệ thống ánh sáng

Dự án:

Địa chỉ: 145 Đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc tp, Phúc Yên, Vĩnh Phúc