TCA – Trung Chính Audio : Cung cấp, lắp đặt âm thanh tại: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA – Trung Chính Audio cung cấp, lắp đặt âm thanh tại: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*ĐẢNG ỦY KHỐ CÁC CƠ QUAN TW
*ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TW
Địa chỉ: 105B, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

  • Thiết Bị Điều Khiển Bosch CCS-CU
  • Micro chủ tịch Bosch CCS-CML
  • Micro đại biểu Bosch CCS-DL
  • Dây cáp nối Bosch LBB3316/10
  • Amply công suất EV Q99
  • Bộ xử lý feedback KI600
  • Loa gắn tường Electro-Voice EVID-S8.2B
  • Bàn trộn tín hiệu Dynacord CMS-600-MIG