TCA thi công hội trường cho Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng giao TCA – Trung Chính Audio tư vấn và lắp đặt hệ thống âm thanh cho hội trường của trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, một trong những cơ sở quan trọng hàng đầu của tình Quảng Ninh.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ thành lập ngày ngày 05 tháng 01 năm 2015 theo Quyết định số:1798-QQĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm GDTX&ĐTCB tỉnh và Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn, Đội . Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh.

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Nhà trường đã góp phần quan trọng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đảng bộ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và sự tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh.

6fe4dbe9b76c54320d7d

Với sử mệnh quan trọng như vậy, hệ thống âm thanh hội trường của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ luôn được các lãnh đạo chủ trọng và quan tâm. Trung Chính Audio rất vinh dự là đơn vị được lãnh trách nhiệm nâng cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh mới cho hội trường của trường.

Với kinh nghiệm đã lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường cho nhiều cơ quan nhà nước, Trung Chính Audio luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của các dự án mà mình thực hiện đang góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Do đó chất lượng và sự ổn định của hệ thống luôn là thứ được Trung Chính Audio hướng tới khi thi công mỗi dự án.

Không phụ sự  tín nhiệm của các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Trung Chính Audio đã xây dựng thành công hệ thống âm thanh hội trường cho trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và được lãnh đạo của trường đánh giá cao. Chắc chắn từ nay những buổi họp hội thảo hội hội nghị của các lãnh đạo diễn ra tại hội trường Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ sẽ càng thêm chất lượng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.

Sau đây là những hình ảnh được ghi lại khi Trung Chính thi công hội trường:

07aea4bdc8382b667229

8af6daf7b672552c0c63

8bf0150079859adbc394

40de141278979bc9c286

154b452729a2cafc93b3

3840642408a1ebffb2b0

e1878c70e0f503ab5ae4

e9451e5a72df9181c8ce

edd3e2b98e3c6d62342d

1dc076bd1a38f966a029

Be the first to comment

Leave a Reply