TCA lắp đặt hệ thống âm thanh Bosch CCS 1000D: Công ty phát triển nhà và đô thị

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp thiết bị âm thanh hội thảo Bosch chính hãng, lắp đặt hệ thống âm thanh cho phòng họp tổng công ty phát triển nhà và đô thị

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng thương mại HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hệ thống thiết bị âm thanh:

  • Bàn trộn tín hiệu analog Yamaha MG-10XU
  • Bộ trộn tín hiệu Digital AV Ki600
  • Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CURD
  • Hộp đại biểu/ chủ tọa cần dài Bosch CCSD-DL-EU