TCA lắp đặt hệ thống hội thảo TOA tại: TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA lắp đặt hệ thống hội thảo TOA tại: TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM
Đc: 68A Bà Triệu, Hà Nội

Hệ thống bao gồm:

  • TOA TS-680AS : Thiết bị hội thảo trung tâm
  • TOA TS-681 AS : Máy chủ tịch
  • TOA TS-682 AS: máy đại biểu
  • Micro TOA TS-904
  • Loa hộp thông báo công suất cao TOA BS-1030B
  • Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2120

1 3 4 7 9

Be the first to comment

Leave a Reply