TCA lắp đặt âm thanh VIP sử dụng loa Electro-Voice

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA lắp đặt âm thanh VIP tại gia đình Anh Tuấn ( Hồ Tây)

Sử dụng dòng loa thương hiệu Electro-Voice / Sản xuất tại Đức

Bao gồm loa

  • EKX-12-SAB : 2 chiếc / Made in Germany
  • EKX-15S-SAB: 01 chiếc / Made in Germany

https://tca.vn/category/search.php?idCate=0&q=EKX