TCA lắp đặt âm thanh tại chùa: Tản Viên Sơn Quốc Tự

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Giáo hội phật giáo Việt Nam:

Tản Viên Sơn Quốc Tự
Sử dụng loa nén TOA CS-304

https://tca.vn/LOA-CHIU-MOI-THOI-TIET-30W-TOA-CS-304/