TCA lắp đặt âm thanh phòng họp hội trường: Công ty Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp thiết bị micro, mixer và lắp đặt âm thanh phòng họp hội trường: Công ty Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thông, phường 07, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hệ thống thiết bị:

  • Bàn trộn tín hiệu analog Yamaha MG-16XU
  • Micro cổ ngỗng Toa EM-380 AS
  • Tăng âm truyền thanh 120W Toa A-1712 ER
  • Loa cột 20W TOA TZ-206B AS
  • Loa cột 20W ngoài trời TOA TZ-206BWP AS
  • Micro không dây Shure UGX-8 II