TCA lắp đặt âm thanh phòng họp: CÔNG TY THAN NAM MẪU-TKV

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA lắp đặt âm thanh phòng họp: CÔNG TY THAN NAM MẪU-TKV

Bao gồm:

Thiết bị trung tâm TOA TS-770
Máy chủ tịch TOA TS-771
Máy đại biểu TOA TS-772
Micro TOA TS-904
Loa hộp TOA BS-1034
Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2240

tca-lap-dat-am-thanh-phong-hop

lap-dat-am-thanh-phong-hop  thi-cong-lap-dat-am-thanh-phong-hop

Be the first to comment

Leave a Reply