TCA lắp đặt âm thanh hội nghị JTS: TÒA NHÀ EUROWINDOW – Mạc Đỉnh Chi

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TÒA NHÀ EUROWINDOW – Mạc Đỉnh Chi

Hệ thống âm thanh hội nghị JTS

Micro cổ ngống JTS MX428

Đế micro cổ ngỗng JTS S428

Bộ điều khiển trung tâm JST C800-CE

Hình ảnh thực tế: