TCA lắp đặt phòng họp tại: Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ thông tin và truyền thông

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Bộ thông tin và truyền thông
Trung tâm Internet Việt Nam

Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo bosch CCS900 họp trực tuyến