TCA lắp đặt dàn karaoke EV – Sennheiser tại gia đình quận 7

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA lắp đặt dàn karaoke tại quận 7

EV – Sennheiser

https://tca.vn/loa-cot-electrovoice-evolve-50/

https://tca.vn/micro-khong-day-sennheiser-ew-135g3/