TCA cung cấp và lắp đặt âm thanh phòng họp tại: Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Nam

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp và lắp đặt âm thanh phòng họp tại: Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Nam
Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam

Hệ thống hội thảo Bosch CCS900

https://tca.vn/he-thong-hoi-thao-bosch-ccs-900/