TCA cung cấp hệ thống âm thanh cho Elite Fitness Vincom Bà Triệu

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống âm thanh tại Vincom Bà Triệu

Địa điểm lắp đặt: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TCA – Trung Chính Audio là nhà cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh bao gồm hệ thống âm thanh nhạc nền và thông báo, hệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại Elite Fitness Vincom Bà Triệu.

Hình ảnh hệ thống âm phòng tập giáo viên

Hệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà TriệuHệ thống âm thanh thông báo tại Vincom Bà Triệu

Hệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệu

>—————–><——————<

Hình ảnh hệ thống âm thanh nhạc nền và thông báo

Hệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệuHệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệuHệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệuHệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệuHệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệuHệ thống âm thanh cho phòng tập giáo viên tại vincom bà triệu

Be the first to comment

Leave a Reply