TCA cung cấp thiết bị âm thanh hội trường: Trường tiểu học Lương Thế Vinh, An Giang

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp thiết bị âm thanh hội trường: Trường tiểu học Lương Thế Vinh, An Giang

Địa chỉ: Tổ 55A, K. Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Hệ thống âm thanh:

  • Soundking MSK-8.4
  • Crest & Craver RMX-6200
  • Soundking SX-112F
  • Soundking STX-15SP
  • Shure UGX-8 II