TCA cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh IP tại Dự án Water Front B1+ B4: Tập đoàn BIM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh IP tại Dự án Water Front B1+ B4: Tập đoàn BIM
Địa chỉ: Bãi Trường, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Chủ đầu tư: Công ty TNHH BIM – Kiên Giang