TCA bảo trì hệ thống âm thanh nhà máy: KONISHI BIOTECHLOGY VIETNAM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

TCA bảo trì và bổ sung thiết bị cho hệ thống âm thanh tại nhà máy: KONISHI BIOTECHLOGY VIETNAM

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh nhà máy: KONISHI BIOTECHLOGY VIETNAM

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh