Lắp đặt hệ thống âm thanh TOA FV-200 cho tòa nhà

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Thiết bị lắp đặt: Hệ thống âm thanh cho tòa nha TOA FV-200

Hình ảnh thực tế:

lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha-001 lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha-002 lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha-003 lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha-004 lap-dat-he-thong-am-thanh-toa-fv-200-cho-toa-nha-005

Be the first to comment

Leave a Reply