Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA tại trường tiểu học Phú Nhuận

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Địa chỉ lắp đặt : Trường tiểu học Phú Nhuận

Thiết bị lắp đặt : Hệ thống  âm thanh thông báo TOA

Hình ảnh thực tế:

lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-001 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-002 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-003 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-004 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-005 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-006 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-007 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-phu-nhuan-008

Be the first to comment

Leave a Reply