Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA tại trường THCS PHONG PHÚ

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Trường THCS Phong Phú

Địa chỉ : Đường N18, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA

he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-001 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-002 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-003
he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-006 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-007 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-008 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-009 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-010 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-011 he-thong-am-thanh-thong-bao-thcs-phong-phu-012

Be the first to comment

Leave a Reply