Lắp đặt thống âm thanh sân khấu và thông báo tại trường mần non Tân Phú Trung

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Địa chỉ lắp đặt : Trường mần non Tân Phú Trung

Thiết bị lắp đặt :  Hệ thống âm thanh TOA, micro Shure, Power CA, Mixer Lexicon

Hình ảnh thực tế :

lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-001 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-002 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-003 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-004 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-005 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-007 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-009 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-010 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-011 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-012 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-013 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-014 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-015 lap-dat-am-thanh-truong-mam-non-tan-phu-trung-017

 

Be the first to comment

Leave a Reply