Lắp đặt hệ thống âm thanh sân khấu, phòng thu tại Trung Tâm Văn Hóa Quận 2 – HCM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Trung Tâm Văn Hóa Quận 2

Địa chỉ: 13 Lê Thước, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Lắp đặt hệ thống âm thanh sân khấu, phòng thu

tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-nha-van-hoa-quan-2 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-nha-van-hoa-quan-2-001 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-001 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-002 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-003 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-004 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-005 tca-lap-dat-am-thanh-san-khau-phong-thu-nha-van-hoa-quan-2-006

Be the first to comment

Leave a Reply