Lắp đặt hệ thống âm thanh sân khấu, hội trường, thông báo tại Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 3

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Đại chỉ lắp đặt : Trường tiểu học Tân Thạnh Đông 3

Thiết bị lắp đặt : Hệ thống âm thanh sân khấu, hội trường JBL, âm thanh thông báo TOA

Hình ảnh thực tế :

lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-001 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-002 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-003 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-004 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-006 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-008 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-011 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-015 lap-dat-am-thanh-truong-tieu-hoc-tan-thanh-dong-3-017

Be the first to comment

Leave a Reply