Lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị TOA cho Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Đồng Nai

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Đại chỉ lắp đặt : Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Đồng Nai

Thiết bị lắp đặt : Hệ thống âm thanh hội nghị TOA

Hình ảnh thực tế:

tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-001 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-002 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-003 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-004 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-005 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-006 tca-lap-dat-am-thanh-kho-bac-nha-nuoc-tinh-dong-nai-007

Be the first to comment

Leave a Reply