Ứng dụng hệ thống hội thảo Bosch Dicentis không dây

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống hội thảo không dây Bosch Dicentis cho phòng họp.

tca-bosch-dicentis

Hệ thống hội thảo Bosch Dicentis không dây bao gồm các thiết bị:

  1. Bosch DCNM-WAP: Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây
  2. Bosch DCNM-WDE : Hộp đại biểu không dây màn hình chạm 4.3″
  3. Bosch DCNM-WD: Hộp đại biểu không dây cơ sở
  4. Bosch DCNM-MICS: Micro loại ngắn
  5. Bosch DCNM-MICL: Micro loại dài
  6. Bosch DCNM-HDMIC: Cần micro định hướng cao
  7. Bosch DCNM-WLIION: Pin cho hộp đại biểu không dây Dicentis
  8. Bosch DCNM-WCH05: Bộ sạc cho 5 pin
  9. Bosch VCD-811-IWT: Camera HD hội thảo màu trắng

2

 

Be the first to comment

Leave a Reply