Lắp đặt âm thanh hội trường : Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Công ty Điện Lực Điện Biên

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Trung Chính Audio thi công lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường

Tổng công ty Điện lực miền Bắc – Công ty Điện Lực Điện Biên

Số 904 Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên