Lắp dặt – kết nối – hỗ trợ kỹ thuật âm thanh nhà thờ Tân Định

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Lắp dặt – kết nối – hỗ trợ kỹ thuật âm thanh nhà thờ Tân Định

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Hình ảnh thực tế :