Lắp đặt hệ thống Bosch CCS 1000 cho ngân hàng nhà nước Hải Dương

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống Bosch CCS1000D

  • Thiết bị điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CURD
  • Hộp đại biểu/ Chủ tọa cần dài BOSCH CCSD-DL-EU
  • Cáp nối dài 10m Bosch LBB 4116/10
  • Loa hộp Bosch LB2-UC30-D1
  • Bộ khuếch đại kèm trộn Plena PLE-1MA120-EU

Hệ thống: Bosch CCS1000

lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-06 lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-03 lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-01 lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-04 lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-05 lap-dat-he-thong-bosch-ccs-1000-cho-ngan-hang-nha-nuoc-hai-duong-02

Be the first to comment

Leave a Reply