Lắp đặt, đấu nối hệ thống âm thanh TOA VX-3000 tại : Cảng Hàng Không Quốc Tế Vinh ( gian đoạn 2)

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Cảng Hàng Không Quốc Tế Vinh
Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An