Kiểm tra – khảo sát – sửa chữa hệ thống âm thanh tòa nhà AB Quận 1

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Kiểm tra – khảo sát – sửa chữa hệ thống âm thanh tòa nhà AB Quận 1

Toạ lạc tại trung tâm Quận 1, địa chỉ tại 76A Lê Lai Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh thực tế :