Khảo sát hệ thống ánh sáng sân khấu Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Phước Long

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Địa điểm khảo sát : Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Phước Long – Bình Phước

Khảo sát hệ thống ánh sáng sân khấu

Hình ảnh thực tế :

trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-001 trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-003 trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-004 trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-005 trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-007 trung-tam-van-hoa-the-thao-thi-xa-phuoc-long-binh-phuoc-008

Be the first to comment

Leave a Reply