Khảo sát thi công trường THCS Hiệp Phú

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Địa điểm khảo sát: Trường THCS Hiệp Phú – Quận 9

Khảo sát trước khi lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo và hội trường

Hình ảnh khảo sát :

tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-007

tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-001 tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-003 tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-004 tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-005 tca-khao-sat-thi-cong-truong-thcs-hiep-phu-006

Be the first to comment

Leave a Reply