Khảo sát âm thanh trường cao đẳng tiếng nói phát thanh truyền hình II

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Đại chỉ khảo sát và lắp đặt :Trường cao đẳng tiếng nói phát thanh truyền hình II

Hình ảnh thực tế:

lap-dat-am-thanh-cao-dang-phat-thanh-truyen-hinh-2 lap-dat-am-thanh-cao-dang-tieng-noi-phat-thanh-truyen-hinh-2 lap-dat-am-thanh-cao-dang-tieng-noi-phat-thanh-truyen-hinh-2-001 lap-dat-am-thanh-cao-dang-tieng-noi-phat-thanh-truyen-hinh-2-003 lap-dat-am-thanh-cao-dang-tieng-noi-phat-thanh-truyen-hinh-2-004 lap-dat-am-thanh-cao-dang-tieng-noi-phat-thanh-truyen-hinh-2-005

Be the first to comment

Leave a Reply