Khảo sát âm thanh phòng học Đại Học Sài Gòn

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Địa điểm : Đại Học Sài Gòn

Khảo sát lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường

Hình ảnh thực tế:

khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon-001 khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon-002 khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon-003 khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon-004 khao-sat-am-thanh-phong-hoc-dh-sai-gon-005

Be the first to comment

Leave a Reply