Khảo sát lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo chung cư Starlight Riverside

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Khảo sát lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo chung cư starlight riverside Quận 6

Địa chỉ : 241/25/35 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh

Hình ảnh thực tế