Khảo sát hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Khảo sát hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8

Địa chỉ : 120 Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh

Hình ảnh thực tế