Khảo sát hệ thống âm thanh cho  nhà xưởng công ty JUKI

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Khảo sát hệ thống âm thanh cho  nhà xưởng công ty JUKI – Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7

Hình ảnh thực tế