Khảo sát âm thanh, ánh sáng tại trường THCS Trần Phú – Quận 12 

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Khảo sát âm thanh, ánh sáng hội trường  và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông báo Inter-M tại Trường THCS Trần Phú – Quận 12

Hình ảnh thực tế :