Hệ thống âm thanh hội thảo tại Ủy Ban MTTQ Tỉnh Komtum

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Hệ thống âm thanh hội thảo tại Ủy Ban MTTQ Tỉnh Komtum

Địa chỉ : 234 Bà Triệu, TP. Komtum

Cấu hình âm thanh bao gồm :

  • 1 Bộ điểu khiển trung tâm JTS C800-CE
  • 1 Hộp chủ tịch kèm cần dài 18” JTS C800-DL
  • 12 Hộp đại biểu kèm cần dài 18” JTS C800-DE
  • 2 Dây cáp hội thảo 10m
  • 4 Loa hộp 30W Toa BS-1030W
  • 1 Tăng âm liền mixer 240W Toa A-2240 H
  • 1 Mixer Yamaha MG-10XU
  • 80m Dây loa Soundking SPM-255 Pro
  • Dây jack kết nối máy
  • 1 Tủ máy 60cm Toa

Hình ảnh thực tế :