Giai đoạn 2 : Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng học trường ĐH Ngoại Ngữ – Tin học HCM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Giai đoạn 2 : Lắp đặt hệ thống âm thanh phòng học trường ĐH Ngoại Ngữ – Tin học HCM

 

Hình ảnh thực tế