Cung cấp thiết bị âm thanh phòng học thông minh trường ĐH Kinh Tế HCM

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Cung cấp thiết bị âm thanh phòng học thông minh trường ĐH Kinh Tế HCM

Cơ sở Nguyễn Văn Linh

Hệ thống âm thanh TOA

Loa gắn trần TOA PC-668R

Micro không dây TOA WT-5810 + WM-5225

Hình ảnh thực tế: