Cấu hình âm thanh 150 triệu cho biệt thự của CHÚ QUÝ – THỦ ĐỨC

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Cấu hình âm thanh 150 triệu cho biệt thự của CHÚ QUÝ – THỦ ĐỨC

Cấu hình âm thanh

  • Loa EV Evolve 50
  • Mixer Dynacord DC-CMS600
  • Micro Shure BLX288/B58

Hình ảnh thực tế