Cài đặt hệ thống âm thanh hội trường tại: Kho Bạc Nhà Nước Nam Định

TCa trung chính audio

Dịch vụ âm thanh chuyên nghiệp

Kho Bạc Nhà Nước Nam Định
Địa chỉ: 167 Mạc Thị Bưởi, tỉnh Nam Định

Hệ thống sử dụng loa hãng Yamaha

  • Loa kèm công suất Yamaha DZR15 //E
  • Loa kèm công suất Yamaha DZR12 //E
  • Loa siêu trầm kèm công suất Yamaha DXS18XLF//E
  • Bàn trộn Mixe Yamaha MGP16X